1-آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست در دسترس بوده است؟
2-آیا خدمت مورد نظر شما در موعد اعلامی انجام گردیده است؟
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.