بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی                                                                                    ضمیمه 1

1- عنوان خدمت: آزمایش وسایل اندازه گیری آب

2- شناسه خدمت

( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی: شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی

نام دستگاه مادر: وزارت نیرو / شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

آزمایش نحوه کارکرد وسایل اندازه گیری درمحل نصب وسایل مذکور و متمرکز در آزمایشگاه مرکزی .

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

خدمت به کسب و کار (G2B)

خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

مشترکین آب و فاضلاب

ماهیت خدمت

 

 

حاکمیتی

 

 

 

تصدی گری

 

سطح خدمت

ملی

 

 

منطقه ای

 

استانی

شهری

روستایی

رویداد مرتبط با:

تولد

آموزش

سلامت

مالیات

کسب و کار

تامین اجتماعی

ثبت مالکیت

تاسیسات شهری

بیمه

ازدواج

بازنشستگی

مدارک و گواهینامه­ها

وفات

سایر

نحوه آغاز خدمت

تقاضای گیرنده خدمت

فرارسیدن زمانی مشخص

رخداد رویدادی مشخص

تشخیص دستگاه

سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

درخواست آزمایش وسایل اندازه گیری از طرف مشترک ، اطلاعات مربوط به سوابق روند مصرف مشترک

قوانین و مقررات بالادستی

آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

 

 

100 خدمت گیرندگان در: ماه فصل سال

 

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

دو روز

تواتر

 

 

یکبار برای همیشه چند بار در: ماه فصل سال

 

تعداد بار مراجعه حضوری

یکبار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

در کاربریهای مختلف وشهرهای استان متفاوت می باشد .

 

 

 

 

 

. . .

 

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.waww.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

سامانه خدمات الکترونیکی

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیکارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس(1522) پيام کوتاه

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر: مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 4187

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر: مراجعه حضوری

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه) اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

پست الکترونیک سایر (باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 

درمرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک ارسال پستی

تلفن گويا يا مرکز تماس پيام کوتاه

دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان: 4187

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

سایر:

مراجعه به دستگاه:

ملی

استانی

شهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

 

 

 

 

 

 

دستگاه

مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

دستگاه

مراجعه کننده

 

 

 

 

 

 

دستگاه

مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1-

2-

3-

...........

                                                               

 

 

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

شروع

درخواست آزمایش وسایل اندازه گیری

بررسی روند مصرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایش وسایل اندازه گیری

تعویض کنتور اندازه گیری

خراب است

 

 

 

 

ارائه نتیجه آزمایش به واحد خدمات مشترکین جهت اعلام به متقاضی و اخذ هزینه مربوطه

ارائه گزارش تعویض کنتور به واحد خدمات مشترکین

سالم است

 

 

پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیک:

واحد مربوط:

تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 11/29/1398 - 13:27

شرح کامل خدمت :
تغییر نام انشعاب از مشخصات مشترک قبلی به مشترک فعلی طبق درخواست مشترک جدید و یا احکام مراجع قضایی

فرآیند ارائه خدمت :
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین
2- تعيين زمان و نوبت بازديد(در صورت لزوم)* و هماهنگی با مشترک جهت ممیزی از ملک
3- محاسبه هزينه هاي متعلقه و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزينه های مربوط به انشعاب و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
4- انجام تغييرنام در رايانه بعد از وصول هزینه ها
ارائه هرگونه خدمات فروش و پس از فروش منوط به تسویه حساب کامل بدهی می باشد.

مدارک مورد نیاز خدمت :
- درخواست مشترک/ نامه دفاتر رسمی يا ادارات
- قبض آب بها
- اصل سند مالكيت و تصوير آن/ قولنامه رسمی و تصوير آن
- اصل شناسنامه مالک جدید و تصوير آن
- اصل کارت ملی و تصویر آن

زمان تقریبی دریافت خدمت:

1 الي 4 روز براي كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار براي بازديد از ملك

تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/12/1399 - 20:12

 

 

تعداد بازدید : 14 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/12/1399 - 20:36

شرح کامل خدمت :
تغییر کاربری انشعاب از مشخصات مشترک قبلی به مشترک فعلی طبق درخواست مشترک جدید و یا احکام مراجع قضایی

فرآیند ارائه خدمت :
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین
2- تعيين زمان و نوبت بازديد(در صورت لزوم)* و هماهنگی با مشترک جهت ممیزی از ملک
3- محاسبه هزينه هاي متعلقه و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزينه‌های مربوط به انشعاب و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
4- انجام تغييرنام در رايانه بعد از وصول هزینه ها
ارائه هرگونه خدمات فروش و پس از فروش منوط به تسویه حساب کامل بدهی می باشد.

مدارک مورد نیاز خدمت :
- درخواست مشترک/ نامه دفاتر رسمی يا ادارات
- قبض آب بها

زمان تقریبی دریافت خدمت:
1 الي 4 روز براي كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار براي بازديد از ملك

تعداد بازدید : 15 تاریخ ویرایش : سه شنبه, 01/12/1399 - 22:08

شرح کامل خدمت:
تفکیک کنتور از مشخصات مشترک قبلی به مشترک فعلی طبق درخواست مشترک جدید و یا احکام مراجع قضایی

فرآیند ارائه خدمت:
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین
2- تعيين زمان و نوبت بازديد(در صورت لزوم)* و هماهنگی با مشترک جهت ممیزی از ملک
3- محاسبه هزينه هاي متعلقه و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزينه های مربوط به انشعاب و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
4- انجام تغييرنام در رايانه بعد از وصول هزینه ها
ارائه هرگونه خدمات فروش و پس از فروش منوط به تسویه حساب کامل بدهی می باشد.

مدارک مورد نیاز خدمت:
- درخواست مشترک/ نامه دفاتر رسمی يا ادارات
- قبض آب بها

زمان تقریبی دریافت خدمت:

1 الي 4 روز براي كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار براي بازديد از ملك

تعداد بازدید : 16 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 11:21

شرح کامل خدمت :

 تغییر قطر (سایز) انشعاب نسبت به شرایط قبلی (کوچکتر یا بزرگتر کردن قطر انشعاب موجود)

 

فرآیند ارائه خدمت :

 

1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین
2- امکان سنجی تغییر قطر انشعاب
3- تعيين زمان و نوبت بازديد و هماهنگی با متقاضی جهت بازدید از ملک
4- صدور استعلام از ادارات ذیربط(در صورت نیاز) و ارائه جوابيه استعلامها توسط مشترک
5- - محاسبه هزينه‌هاي متعلقه و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزينه‌های مربوط به واگذاری انشعاب و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
6- انجام مراحل تغییر قطر بعد از وصول هزینه ها(راهنمايي مشترك جهت تهيه لوازم انشعاب احتمالی و تغییر قطر انشعاب توسط پیمانکار طرف قرارداد شرکت آب و فاضلاب).
* چنانچه متقاضي مجوزهاي لازم از ادارات را به هر عنوان اخذ و ارائه ننمايد ادامه كار تا زمان ارائه آنها متوقف خواهد شد
ارائه هرگونه خدمات فروش و پس از فروش منوط به تسویه حساب کامل بدهی می باشد.

 

مدارک مورد نیاز خدمت :

 

- قبض آب بها

تعداد بازدید : 17 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 11:23

شرح کامل خدمت :
تغییر مسیر انشعاب یعنی جمع آوری انشعاب از مسیر اولیه و نصب مجدد انشعاب از شبکه به ملک از مسیری غیر از مسیر قبلی

فرآیند ارائه خدمت :
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین
2- امکان سنجی تغییر قطر انشعاب
3- تعيين زمان و نوبت بازديد و هماهنگی با متقاضی جهت بازدید از ملک
4- صدور استعلام از ادارات ذیربط(در صورت نیاز) و ارائه جوابيه استعلامها توسط مشترک
5- - محاسبه هزينه هاي متعلقه و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزينه های مربوط به واگذاری انشعاب و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
6- انجام مراحل تغییر قطر بعد از وصول هزینه ها(راهنمايي مشترك جهت تهيه لوازم انشعاب احتمالی و تغییر قطر انشعاب توسط پیمانکار طرف قرارداد شرکت آب و فاضلاب).
* چنانچه متقاضي مجوزهاي لازم از ادارات را به هر عنوان اخذ و ارائه ننمايد ادامه كار تا زمان ارائه آنها متوقف خواهد شد
ارائه هرگونه خدمات فروش و پس از فروش منوط به تسویه حساب کامل بدهی می باشد.

مدارک مورد نیاز خدمت:
- قبض آب بهاء

زمان تقریبی دریافت خدمت:
1 الي 4 روز براي كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار براي بازديد از ملك

تعداد بازدید : 18 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 11:24

شرح کامل خدمت :

آزمایش کنتور بنابه تقاضای مشترک یا به تشخیص شرکت جهت بررسی صحت کارکرد و یا احتمال خرابی کنتور

 

فرآیند ارائه خدمت :

 

1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین
2- بررسي اوليه وضعيت كنتور آب و تاسيسات داخلي انشعاب مشترك توسط مامور فنی
3- بمنظور تست كنتور، نصب يك دستگاه كنتور موقت (قطع نماندن انشعاب آب مشترك) و حمل كنتور اصلي به آزمايشگاه كنتور جهت تست و یا تست كنتورهاي آب با استفاده از دستگاه تست كنتور آب دیجیتالی و پرتال
4- اعلام نتيجه فني توسط آزمايشگاه كنتور و مامور فنی
5- محاسبه هزينه‌هاي متعلقه و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزينه‌های مربوط به انشعاب و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
6-تعویض کنتور درصورت وجود خرابی در کنتور طبق اعلام نظر آزمایشگاه و مامور فنی، در صورتی که کنتور سالم باشد نسبت به وصل مجدد کنتور اولیه با اخذ هزینه های مربوطه(آزمایش کنتور و ...) اقدام می گردد.

 

مدارک مورد نیاز خدمت :

 

- درخواست مشترك

 

- قبض آب بها

تعداد بازدید : 19 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 11:24

شرح کامل خدمت :

در صورت نیاز به تعویض کنتور به هر دلیلی(خرابی، احتمال دستکاری و ...) چه به درخواست مشترک و یا به تشخیص شرکت، مطابق ضوابط شرکت اقدام به تعویض کنتور خواهد گردید.

 

فرآیند ارائه خدمت :

 

1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین
2- بررسی و آزمایش صحت کارکرد کنتور
3- محاسبه هزينه‌هاي متعلقه احتمالی و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزينه‌های مربوط به واگذاری انشعاب و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
4- انجام مراحل تعویض کنتور بعد از وصول هزینه های مربوطه
ارائه هرگونه خدمات فروش و پس از فروش منوط به تسویه حساب کامل بدهی می باشد.

 


مدارک مورد نیاز خدمت :

 

- درخواست مشترك

 

- قبض آب بها

تعداد بازدید : 20 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 11:25

شرح کامل خدمت :

قطع موقت انشعاب آب بنا به درخواست مشترک و یا نامه مراجع قضایی و یا به تشخیص شرکت ( به علت عدم پرداخت بدهی مشترک و ...) مطابق ضوابط و مقررات شرکت آب و فاضلاب

 

فرآیند ارائه خدمت :

 

1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین
2- محاسبه هزينه‌هاي متعلقه و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزينه‌های مربوط به انشعاب و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
3- انجام مراحل قطع انشعاب و قرائت آخرین کارکرد کنتور
4- محاسبه هزينه‌ها و ساير بدهيهاي مربوطه و صدور قبض آببهاء برای آخرین کارکرد
5- بایگانی آخرین قبض و صورتحساب بدهی، در پرونده مشترک و تسویه حساب آن در زمان وصل مجدد
ارائه هرگونه خدمات فروش و پس از فروش منوط به تسویه حساب کامل بدهی می باشد.

 

مدارک مورد نیاز خدمت :

 

- درخواست مشترك

 

- قبض آب بها

تعداد بازدید : 21 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 11:25
شرح کامل خدمت:
جمع آوری یا ادغام انشعاب

فرآیند ارائه خدمت:
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین

مدارک مورد نیاز خدمت:
- درخواست مشترك
- قبض آب بها

زمان تقریبی دریافت خدمت:
1 الي 2 روز براي كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار براي بازديد از ملك
تعداد بازدید : 22 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 11:26

شرح کامل خدمت:
اعلام کارکرد کنتور

فرآیند ارائه خدمت:
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین

زمان تقریبی دریافت خدمت:

 

1 الي 2 روز براي كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار براي بازديد از ملك

تعداد بازدید : 23 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 11:26

شرح کامل خدمت:
اصلاحات لازم در قبض اعتراضي بعد از تصويب در كميته برگشت از درآمد اعمال و به مشترك ارسال خواهد شد و نياز به حضور وي ندارد.

فرآیند ارائه خدمت:
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین
2- بررسي اوليه قبض آب بهاء
3- تكميل فرم اعتراضات آب بها بر حسب مورد
4- بررسی وجود ترکیدگی ویا تست کنتور با درخواست مشترک (هزینه تست کنتور در صورتیکه کنتور سالم باشد  بر عهده مشترک  خواهدبود)
5- اعلام نظرو تكميل مراحل بعدی فرم درصورت تایید اعتراض مشترک و ارجاع به كميته برگشت از درآمد
6- تأييد و تصويب در كميته برگشت از درآمد
7- ابطال قبض اشكالي، چاپ قبض اصلاحي و ارسال به مشترك

مدارک مورد نیاز خدمت:
- درخواست مشترك
- قبض آب بها

زمان تقریبی دریافت خدمت:

1 الي 4 روز براي كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار براي بازديد از ملك

تعداد بازدید : 24 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 12:20

شرح کامل خدمت :
اصلاحات لازم در قبض اعتراضي بعد از بررسی و تصويب در كميته برگشت از درآمد اعمال و به مشترك ارسال خواهد شد و نياز به حضور وي ندارد.

فرآیند ارائه خدمت :
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین
2- بررسي اوليه قبض آب بهاء
3- تكميل فرم اعتراضات آب بها بر حسب مورد
4- بررسی وجود ترکیدگی ویا تست کنتور با درخواست مشترک (هزینه تست کنتور در صورتیکه کنتور سالم باشد بر عهده مشترک خواهدبود)
5- اعلام نظرو تكميل مراحل بعدی فرم درصورت تایید اعتراض مشترک و ارجاع به كميته برگشت از درآمد
6- تأييد و تصويب در كميته برگشت از درآمد
7- ابطال قبض اشكالي، چاپ قبض اصلاحي و ارسال به مشترك

مدارک مورد نیاز خدمت :
- درخواست مشترك
- قبض آب بها

زمان تقریبی دریافت خدمت:

1 الي 4 روز براي كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار براي بازديد از ملك

تعداد بازدید : 25 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 12:21

شرح کامل خدمت:
تغییر تعرفه آب بهاء مصرفی انشعاب از آب آزاد به معمولی و محاسبه آب بهاء متناسب با نوع کاربری پس از تاریخ تبدیل

فرآیند ارائه خدمت:
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک
2- تعيين زمان و نوبت بازديد و هماهنگی با مشترک جهت ممیزی از ملک
3- - محاسبه هزينه هاي متعلقه و صدور صورتحساب متناسب با وضعیت موجود ملک و ارسال شناسه پرداخت هزينه های مربوطه و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
4- اعمال آب آزاد به معمولی متناسب بعد از وصول هزینه ها

اعمال تبدیل آب آزاد به معمولی منوط به اتمام عملیات ساخت و ساز می باشد.
ارائه هرگونه خدمات فروش و پس از فروش منوط به تسویه حساب کامل بدهی می باشد.

مدارک مورد نیاز خدمت:
- سکونت دائم در ملک
- قبض آب بهاء
- اصل و تصویر پایان کار

زمان تقریبی دریافت خدمت:

1 الي 4 روز براي كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار براي بازديد از ملك

تعداد بازدید : 26 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 12:21

شرح کامل خدمت :
شرح کامل خدمت : تغییر ارتفاع کنتور در همان مسیر انشعاب واگذار شده (کم و زیاد کردن ارتفاع کنتور بدون تغییر مسیر اصلی انشعاب )

فرآیند ارائه خدمت :
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین
2- تعيين زمان و نوبت بازديد و هماهنگی با مشترک جهت بازدید از ملک
3- محاسبه هزينه هاي متعلقه و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزينه های مربوط به واگذاری انشعاب و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
4- انجام مراحل تغییرارتفاع کنتور بعد از وصول هزینه ها(راهنمايي مشترك جهت تهيه لوازم مورد نیاز احتمالی، تغییر ارتفاع کنتور توسط پیمانکار طرف قرارداد شرکت آب و فاضلاب).
ارائه هرگونه خدمات فروش و پس از فروش منوط به تسویه حساب کامل بدهی می باشد.

مدارک مورد نیاز خدمت :
- درخواست مشترك
- قبض آب بها

زمان تقریبی دریافت خدمت:

تعداد بازدید : 27 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 12:22

شرح کامل خدمت:
واگذاری انشعاب آب به ملک مورد درخواست که دارای اعیانی بوده و دارای شرایط زیر باشد:
- وجود لوله اصلی در محل ملک
- ساكن بودن يا در حين ساخت و ساز بودن در ملک
- مطابقت وضعیت ملک با قوانين ارسالی از سوي وزارت نيرو يا مراجع ذيصلاح
- محصور بودن ملك و منفك بودن از املاك مجاور و مشخص بودن بر و كف معبر

فرآیند ارائه خدمت:
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط متقاضی از طریق سامانه خدمات مشترکین

2- امکان سنجی واگذاری انشعاب
3- تعيين زمان و نوبت بازديد و هماهنگی با متقاضی جهت ممیزی از ملک
4- صدور استعلام از ادارات ذیربط و ارائه جوابيه استعلامها توسط متقاضی
5- محاسبه هزينه‌هاي متعلقه و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزينه‌های مربوط به واگذاری انشعاب و پرداخت آن توسط متقاضی(به صورت الکترونیکی)
6- انجام مراحل نصب بعد از وصول هزینه ها(راهنمايي مشترك جهت تهيه لوازم انشعاب و نصب انشعاب توسط پیمانکار طرف قرارداد شرکت آب و فاضلاب).
* چنانچه متقاضي مجوزهاي لازم از ادارات را به هر عنوان اخذ و ارائه ننمايد ادامه كار تا زمان ارائه آنها متوقف خواهد شد.

 

مدارک مورد نیاز خدمت:
- درخواست مشترک
- اصل سند مالكيت و تصوير آن/ قولنامه رسمی و تصوير آن
- اصل پروانه يا پايان كار و تصوير آن
- قبض آب همسايه مجاور
- اصل شناسنامه و تصوير آن
- اصل کارت ملی و تصویر آن

 

زمان تقریبی دریافت خدمت:
1 الی 3 روز برای كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار برای بازديد از ملک.

تعداد بازدید : 28 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 12:23

شرح کامل خدمت:
پرداخت صورتحساب از سامانه های بانکی الکترونیکی با شناسه صورتحساب و پرداخت انجام می پذیرد.

 

فرآیند ارائه خدمت:

1-    مراجعه به دفاتر پیشخوان یا کلیه سامانه های بانکی

2-    وارد نمودن شناسه صورتحساب و پرداخت در سامانه یا تحویل صورتحساب به دفاتر پیشخوان دولت

مدارک مورد نیاز خدمت :

- آخرین صورتحساب صادره
زمان تقریبی دریافت خدمت:

 همان روز 

تعداد بازدید : 29 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 12:23

شرح کامل خدمت: 
فروش آب توسط حمل با تانکر با حجم مورد توافق که بیشتر جهت پروژه های ساختمانی انجام می پذیرد.

 

فرآیند ارائه خدمت: 
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط متقاضی از طریق سامانه خدمات مشترکین  یا مراجعه به واحد مشترکین و تکمیل فرم درخواست جهت خرید آب تانکری

2-    محاسبه مبلغ آب تانکری با توجه به حجم مورد درخواست و صدور صورتحساب

3-    پرداخت صورتحساب و صدور مجوز برداشت

4-    مراجعه به محل اعلام شده و تحویل آب

مدارک مورد نیاز خدمت: 
-    کارت ملی و حضور خود متقاضی

زمان تقریبی دریافت خدمت: 

حداکثر 3 روز 

 

تعداد بازدید : 30 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 12:24

شرح کامل خدمت:
ارائه صورتحساب (قبض آب بها) قبل از پایان سیکل قرائت بر اساس کارکرد کنتور اعلام شده توسط مشترک انجام می پذیرد.

 

فرآیند ارائه خدمت:
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین یا مراجعه به دفاتر پیشخوان

2-    ورود اطلاعات قرائت همراه با تکمیل فرم درخواست خدمت ( قرائت توسط مشترک)

3-    صدور و چاپ قبض

مدارک مورد نیاز خدمت :

-         آخرین قبض یا ارائه شماره پرونده یا اشتراک ( کارکرد کنتور تاریخ قرائت )

زمان تقریبی دریافت خدمت:

توسط پرتال یا حضوری همان روز 

تعداد بازدید : 31 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 12:24

شرح کامل خدمت : تغییر قطر (سایز) انشعاب نسبت به شرایط قبلی (کوچکتر یا بزرگتر کردن قطر انشعاب موجود)

تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب از مشخصات مشترک قبلی به مشترک فعلی طبق درخواست مشترک جدید و یا احکام مراجع قضایی

 

فرآیند ارائه خدمت :

 

1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین
2- تعيين زمان و نوبت بازديد(در صورت لزوم)* و هماهنگی با مشترک جهت ممیزی از ملک
3- محاسبه هزينه‌هاي متعلقه و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزينه‌های مربوط به انشعاب و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
4- انجام تغييرنام در رايانه بعد از وصول هزینه ها
ارائه هرگونه خدمات فروش و پس از فروش منوط به تسویه حساب کامل بدهی می باشد.

 

مدارک مورد نیاز خدمت :

 

- درخواست مشترک/ نامه دفاتر رسمی يا ادارات

 

- قبض آب بها

تعداد بازدید : 32 تاریخ ویرایش : چهارشنبه, 01/13/1399 - 19:00

شرح کامل خدمت :
شرح کامل خدمت : تغییر ارتفاع کنتور در همان مسیر انشعاب واگذار شده (کم و زیاد کردن ارتفاع کنتور بدون تغییر مسیر اصلی انشعاب )

فرآیند ارائه خدمت :
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک از طریق سامانه خدمات مشترکین
2- تعيين زمان و نوبت بازديد و هماهنگی با مشترک جهت بازدید از ملک
3- محاسبه هزينه هاي متعلقه و صدور صورتحساب و ارسال شناسه پرداخت هزينه های مربوط به واگذاری انشعاب و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
4- انجام مراحل تغییرارتفاع کنتور بعد از وصول هزینه ها(راهنمايي مشترك جهت تهيه لوازم مورد نیاز احتمالی، تغییر ارتفاع کنتور توسط پیمانکار طرف قرارداد شرکت آب و فاضلاب).
ارائه هرگونه خدمات فروش و پس از فروش منوط به تسویه حساب کامل بدهی می باشد.

مدارک مورد نیاز خدمت :
- درخواست مشترك
- قبض آب بها

زمان تقریبی دریافت خدمت:

1 الي 4 روز براي كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار براي بازديد از ملك

تعداد بازدید : 33 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 01/14/1399 - 11:13

شرح کامل خدمت:

ارسال پیامک برای مشترک:

-  جهت پرداخت بدهی آب بهاء

- جهت پرداخت بدهی اقساط حق انشعاب آب و فاضلاب

-  صورتحساب آخرین قبض آب بها

- اطلاع رسانی از مراحل خدمات فروش انشعاب آب وفاضلاب وخدمات پس از فروش 

 

فرآیند ارائه خدمت:

بصورت خودکار و در هر مرحله از انجام فرآیند خدمت سامانه به مشترک پیامک می فرستد.

 

مدارک مورد نیاز خدمت:

شماره تلفن همراه مشترکین و متقاضیان

 

زمان تقریبی دریافت خدمت:

در هر مرحله از اتمام فرآیند خدمت

تعداد بازدید : 34 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 01/14/1399 - 11:21

شرح کامل خدمت:
تغییر تعرفه آب بهاء مصرفی انشعاب از آب آزاد به معمولی و محاسبه آب بهاء متناسب با نوع کاربری پس از تاریخ تبدیل

فرآیند ارائه خدمت:
1- تکمیل فرم درخواست اینترنتی توسط مشترک
2- تعيين زمان و نوبت بازديد و هماهنگی با مشترک جهت ممیزی از ملک
3- - محاسبه هزينه هاي متعلقه و صدور صورتحساب متناسب با وضعیت موجود ملک و ارسال شناسه پرداخت هزينه های مربوطه و پرداخت آن توسط مشترک(به صورت الکترونیکی)
4- اعمال آب آزاد به معمولی متناسب بعد از وصول هزینه ها

اعمال تبدیل آب آزاد به معمولی منوط به اتمام عملیات ساخت و ساز می باشد.
ارائه هرگونه خدمات فروش و پس از فروش منوط به تسویه حساب کامل بدهی می باشد.

مدارک مورد نیاز خدمت:
- سکونت دائم در ملک
- قبض آب بهاء
- اصل و تصویر پایان کار

زمان تقریبی دریافت خدمت:

1 الي 4 روز براي كل عمليات شركت بدون احتساب مدت زمان انتظار براي بازديد از ملك

تعداد بازدید : 36 تاریخ ویرایش : پنجشنبه, 01/14/1399 - 19:30