ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 89 56 153
3 اشنویه 7 5 11
4 ایواوغلی 3 2 1
5 باروق 1 1 0
6 بازرگان 1 1 2
7 بوکان 23 13 35
8 پلدشت 4 2 5
9 پیرانشهر 9 4 21
10 تازه شهر 3 0 3
11 تکاب 10 2 12
12 چالدران 5 2 7
13 چهاربرج 2 1 3
14 خوی 36 20 41
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 2 1 1
17 سردشت 14 5 22
18 سرو 0 0 0
19 سلماس 16 7 24
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 1 0 1
22 شاهیندژ 13 5 9
23 شوط 2 1 7
24 فیرورق 2 0 1
25 قره ضیاالدین 6 4 6
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 16 11 14
31 محمدیار 2 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 30 22 26
34 میاندوآب 27 17 37
35 میرآباد 2 1 1
36 نالوس 0 0 1
37 نقده 15 12 20
38 نوشین شهر 2 1 2
39 ستاد 172 150 43
جمع کل استان 516 347 516
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 10:49
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 0
2 ارومیه 92 49 149
3 اشنویه 8 4 11
4 ایواوغلی 2 1 1
5 باروق 1 1 1
6 بازرگان 1 1 2
7 بوکان 27 11 33
8 پلدشت 4 2 5
9 پیرانشهر 10 4 21
10 تازه شهر 3 0 3
11 تکاب 11 2 12
12 چالدران 5 2 7
13 چهاربرج 2 1 3
14 خوی 38 21 38
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 2 1 1
17 سردشت 14 5 22
18 سرو 0 0 0
19 سلماس 17 6 24
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 1 0 1
22 شاهیندژ 15 6 9
23 شوط 2 1 6
24 فیرورق 2 0 1
25 قره ضیاالدین 6 4 6
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 16 11 14
31 محمدیار 2 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 30 20 26
34 میاندوآب 27 17 37
35 میرآباد 2 1 1
36 نالوس 0 0 1
37 نقده 15 10 18
38 نوشین شهر 2 1 2
39 ستاد 174 151 39
جمع کل استان 532 334 501
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 10:50