ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 93 47 147
3 اشنویه 8 4 11
4 ایواوغلی 2 1 1
5 باروق 1 1 2
6 بازرگان 1 1 2
7 بوکان 29 11 33
8 پلدشت 5 2 5
9 پیرانشهر 10 4 21
10 تازه شهر 3 0 3
11 تکاب 12 2 12
12 چالدران 5 2 7
13 چهاربرج 2 1 3
14 خوی 40 21 38
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 2 1 1
17 سردشت 14 5 22
18 سرو 0 0 0
19 سلماس 17 7 23
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 1 0 1
22 شاهیندژ 15 6 9
23 شوط 2 1 6
24 فیرورق 2 1 1
25 قره ضیاالدین 6 4 6
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 16 11 14
31 محمدیار 2 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 30 19 26
34 میاندوآب 27 17 35
35 میرآباد 2 1 1
36 نالوس 1 0 1
37 نقده 15 10 18
38 نوشین شهر 3 1 2
39 ستاد 176 151 34
جمع کل استان 543 333 492
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 11:02
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 94 43 147
3 اشنویه 9 4 11
4 ایواوغلی 2 1 1
5 باروق 1 1 2
6 بازرگان 2 1 2
7 بوکان 32 10 32
8 پلدشت 5 2 5
9 پیرانشهر 9 4 22
10 تازه شهر 3 0 3
11 تکاب 14 2 12
12 چالدران 5 1 7
13 چهاربرج 2 0 3
14 خوی 41 22 38
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 2 1 1
17 سردشت 16 2 21
18 سرو 0 0 0
19 سلماس 18 7 24
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 0 0 1
22 شاهیندژ 17 6 9
23 شوط 3 2 6
24 فیرورق 2 0 1
25 قره ضیاالدین 6 4 6
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 17 12 14
31 محمدیار 3 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 28 16 28
34 میاندوآب 27 17 36
35 میرآباد 2 1 1
36 نالوس 1 0 1
37 نقده 14 8 20
38 نوشین شهر 3 1 2
39 ستاد 183 151 32
جمع کل استان 562 320 495
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 11:03