ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 87 36 162
3 اشنویه 6 2 14
4 ایواوغلی 2 2 2
5 باروق 1 1 2
6 بازرگان 2 1 2
7 بوکان 31 9 34
8 پلدشت 3 1 7
9 پیرانشهر 6 2 24
10 تازه شهر 2 0 3
11 تکاب 10 1 17
12 چالدران 4 1 8
13 چهاربرج 1 0 4
14 خوی 35 13 46
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 0 0 2
17 سردشت 15 1 25
18 سرو 1 1 0
19 سلماس 15 5 29
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 0 0 1
22 شاهیندژ 14 4 11
23 شوط 3 2 6
24 فیرورق 3 2 2
25 قره ضیاالدین 8 4 4
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 1 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 9 6 20
31 محمدیار 3 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 14 9 28
34 میاندوآب 25 11 40
35 میرآباد 0 0 1
36 نالوس 1 0 1
37 نقده 14 5 21
38 نوشین شهر 1 0 3
39 ستاد 160 133 56
جمع کل استان 478 253 582
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 11:04
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 91 37 150
3 اشنویه 8 3 12
4 ایواوغلی 3 2 1
5 باروق 1 1 2
6 بازرگان 2 1 2
7 بوکان 34 11 33
8 پلدشت 5 2 5
9 پیرانشهر 9 4 23
10 تازه شهر 2 0 3
11 تکاب 14 1 13
12 چالدران 5 1 7
13 چهاربرج 2 0 3
14 خوی 37 17 42
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 1 0 1
17 سردشت 16 2 23
18 سرو 0 0 0
19 سلماس 18 6 24
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 0 0 1
22 شاهیندژ 16 6 10
23 شوط 3 2 6
24 فیرورق 4 2 1
25 قره ضیاالدین 6 3 6
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 0 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 16 10 14
31 محمدیار 3 1 1
32 محمودآباد 0 0 3
33 مهاباد 19 10 24
34 میاندوآب 28 13 38
35 میرآباد 1 0 1
36 نالوس 1 0 1
37 نقده 15 8 20
38 نوشین شهر 3 1 2
39 ستاد 174 139 44
جمع کل استان 538 283 519
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 11:06