ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 99 29 126
3 اشنویه 6 2 14
4 ایواوغلی 2 2 2
5 باروق 1 1 2
6 بازرگان 2 1 2
7 بوکان 32 9 34
8 پلدشت 4 1 5
9 پیرانشهر 7 3 20
10 تازه شهر 2 0 3
11 تکاب 11 1 17
12 چالدران 5 1 7
13 چهاربرج 1 0 4
14 خوی 40 11 46
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 0 0 1
17 سردشت 15 1 25
18 سرو 1 1 0
19 سلماس 16 4 29
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 0 0 1
22 شاهیندژ 13 3 12
23 شوط 3 2 6
24 فیرورق 4 2 2
25 قره ضیاالدین 10 3 4
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 1 0 0
28 کشاورز 1 1 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 12 6 20
31 محمدیار 3 1 1
32 محمودآباد 0 0 2
33 مهاباد 15 8 28
34 میاندوآب 25 11 40
35 میرآباد 0 0 1
36 نالوس 1 0 1
37 نقده 18 5 19
38 نوشین شهر 2 1 1
39 ستاد 165 130 52
جمع کل استان 518 240 530
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 11:06
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 91 33 162
3 اشنویه 6 2 14
4 ایواوغلی 2 2 2
5 باروق 1 1 2
6 بازرگان 2 1 2
7 بوکان 32 9 34
8 پلدشت 3 1 7
9 پیرانشهر 7 3 24
10 تازه شهر 2 0 3
11 تکاب 10 1 17
12 چالدران 5 2 8
13 چهاربرج 1 0 4
14 خوی 38 13 46
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 0 0 2
17 سردشت 15 1 25
18 سرو 1 1 0
19 سلماس 16 5 29
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 0 0 1
22 شاهیندژ 15 4 12
23 شوط 3 2 6
24 فیرورق 4 2 2
25 قره ضیاالدین 8 3 4
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 1 0 0
28 کشاورز 0 0 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 12 6 20
31 محمدیار 2 1 1
32 محمودآباد 0 0 2
33 مهاباد 14 9 28
34 میاندوآب 25 11 40
35 میرآباد 0 0 1
36 نالوس 1 0 1
37 نقده 15 5 20
38 نوشین شهر 1 0 3
39 ستاد 161 134 56
جمع کل استان 495 252 581
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 11:07