ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 1 0 1
2 ارومیه 120 32 124
3 اشنویه 6 1 13
4 ایواوغلی 2 1 2
5 باروق 1 1 2
6 بازرگان 2 1 2
7 بوکان 36 9 34
8 پلدشت 5 1 5
9 پیرانشهر 7 3 21
10 تازه شهر 2 0 0
11 تکاب 12 1 17
12 چالدران 5 2 7
13 چهاربرج 1 0 4
14 خوی 46 11 47
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 0 0 3
17 سردشت 15 0 25
18 سرو 1 1 0
19 سلماس 19 4 19
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 0 0 1
22 شاهیندژ 14 2 11
23 شوط 3 1 6
24 فیرورق 4 1 2
25 قره ضیاالدین 11 2 4
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 1 0 0
28 کشاورز 1 1 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 14 6 17
31 محمدیار 3 1 2
32 محمودآباد 0 0 2
33 مهاباد 16 6 29
34 میاندوآب 28 12 40
35 میرآباد 0 0 2
36 نالوس 1 0 2
37 نقده 21 6 20
38 نوشین شهر 2 1 1
39 ستاد 163 126 52
جمع کل استان 564 233 519
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 11:08
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 1 0 1
2 ارومیه 108 31 125
3 اشنویه 6 2 14
4 ایواوغلی 2 1 2
5 باروق 1 1 2
6 بازرگان 2 1 2
7 بوکان 35 9 34
8 پلدشت 4 1 5
9 پیرانشهر 7 3 20
10 تازه شهر 2 0 0
11 تکاب 12 1 17
12 چالدران 5 2 7
13 چهاربرج 1 0 4
14 خوی 44 10 46
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 0 0 2
17 سردشت 15 1 25
18 سرو 1 1 0
19 سلماس 17 4 19
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 0 0 1
22 شاهیندژ 14 2 11
23 شوط 3 1 6
24 فیرورق 4 1 2
25 قره ضیاالدین 9 2 4
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 1 0 0
28 کشاورز 1 1 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 13 6 17
31 محمدیار 3 1 1
32 محمودآباد 0 0 2
33 مهاباد 15 8 28
34 میاندوآب 26 12 40
35 میرآباد 0 0 1
36 نالوس 1 0 1
37 نقده 19 5 19
38 نوشین شهر 2 1 1
39 ستاد 160 125 54
جمع کل استان 535 233 515
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 11:09