ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 134 33 128
3 اشنویه 8 1 13
4 ایواوغلی 2 1 2
5 باروق 1 1 2
6 بازرگان 1 0 3
7 بوکان 39 10 34
8 پلدشت 5 1 5
9 پیرانشهر 8 4 21
10 تازه شهر 2 0 1
11 تکاب 13 1 17
12 چالدران 6 2 9
13 چهاربرج 1 0 3
14 خوی 46 12 49
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 0 0 3
17 سردشت 15 1 27
18 سرو 1 1 0
19 سلماس 23 5 16
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 0 0 1
22 شاهیندژ 14 3 12
23 شوط 4 1 6
24 فیرورق 4 1 2
25 قره ضیاالدین 12 2 5
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 1 0 0
28 کشاورز 1 1 2
29 گردکشانه 0 0 0
30 ماکو 15 5 14
31 محمدیار 3 1 1
32 محمودآباد 0 0 1
33 مهاباد 15 5 32
34 میاندوآب 27 12 41
35 میرآباد 0 0 2
36 نالوس 1 1 2
37 نقده 23 7 20
38 نوشین شهر 2 1 1
39 ستاد 158 118 53
جمع کل استان 586 231 529
تعداد بازدید : 12 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 11:10
ردیف نام شهر تعاد کل پرسنل (نفر) تعداد پرسنل لیسانس و بالاتر (نفر) تعداد پرسنل شرکتی (نفر)
1 آواجیق 0 0 1
2 ارومیه 123 29 125
3 اشنویه 8 1 13
4 ایواوغلی 2 1 2
5 باروق 1 1 2
6 بازرگان 2 1 3
7 بوکان 38 10 34
8 پلدشت 5 1 5
9 پیرانشهر 7 3 21
10 تازه شهر 2 0 0
11 تکاب 12 1 17
12 چالدران 6 2 8
13 چهاربرج 1 0 4
14 خوی 45 11 49
15 دیزج دیز 0 0 0
16 ربط 0 0 4
17 سردشت 14 0 26
18 سرو 1 1 0
19 سلماس 20 5 18
20 سیلوانا 1 0 0
21 سیمینه 0 0 1
22 شاهیندژ 14 3 13
23 شوط 4 1 6
24 فیرورق 4 1 2
25 قره ضیاالدین 11 2 4
26 قطور 0 0 0
27 قوشچی 1 0 0
28 کشاورز 1 1 1
29 گردکشانه 0 0 1
30 ماکو 15 6 15
31 محمدیار 3 1 2
32 محمودآباد 0 0 2
33 مهاباد 13 6 32
34 میاندوآب 28 12 41
35 میرآباد 0 0 3
36 نالوس 1 1 2
37 نقده 22 6 20
38 نوشین شهر 2 1 1
39 ستاد 162 121 54
جمع کل استان 569 229 532
تعداد بازدید : 13 تاریخ ویرایش : دوشنبه, 01/25/1399 - 11:11